EKSENDE İNSAN DERNEĞİ KAHRAMANMARAŞ
Umut Gençliği Nedir?

‘Vahiy Merkezli Projesi’nin Kur’an-î amaçlara matuf çalışmayı hedefleyen bir yapısıdır. Bu bağlamda gençlik çalışmalarımız birbirini destekler ve bütünler vaziyette; lise, üniversite ve çalışan gençleri kapsayıp,birbirine kaynamış kurşun gibi saf bağlayarak faaliyetlerini sürdürmektedir.Durmaksızın devam edecek olan bu yürüyüşümüzde,insanlığı kompartımanlara ayırarak yalnızlaştıran seküler-profan zihniyete karşı, hayatı bir nehir gibi devamlılığı olan bir bütün olarak değerlendiriyoruz.

                Akabe Gençlik Platformu olarak gayemiz; hayra ve güzele çağıran, ümmete ümmetliğini hatırlatacak olan ve mayasında Kur’an olan bir neslin inşasıdır. Ümmetin hastalığına teşhisimiz ‘Kur’an’sızlık’ olurken, reçetemiz ise insanlığın ve ümmetin en acı yitiği olan vahiyle haşrolmuş ‘Kur’an Nesli’nin inşasıdır. Bu doğrultuda teşhisimiz ve tedavimiz; hemen ve her şeyimizle mücadele vermek ve bu mücadeleyi sürdürmektir.

                Tarih sayısız peygamberin tebliğine şahit olmuştur. Her peygamber, toplumunun temel problemini teşhis etmiş; bu doğrultuda ilahî/insanî bir reçete ile yoğun bir tedavi çabası ortaya koymuştur. Bu anlamda Hz. Âdem’den itibaren her rehber, toplumunun insaniliğini sıratı müstakime çekmek için uğraş göstermiştir.

                Günümüz İslam Dünyası’nın tartışmasız en büyük yitiği Kur’an-ı Kerim’dir. Vahyin özne olduğu zamanlarda ‘ümmet’ tarihin sujesi iken; vahyin nesne yapıldığı zamanlarda ümmet tarihin objesi olmuştur.“Hep birlikte Allah’ın ipine sımsıkı yapışın ve birbirinizden ayrılmayın!” (Al-i İmran, 103) hakikatinden ayrıldığımız her geçen gün ‘birlikteliğimiz’den uzaklaştık; Hz. Peygamber’in büyük mirasını ve İslam’ın mihengini -hatta bizatihi kendisini- mehcur bıraktık. Kur’an’ın inşa ettiği ‘sahabe yürekli’ şahsiyetlerin eksikliğini en çok tarihin ırmağından koptuğumuz bugünlerde hisseder olduk.Modernizmin ve sekülerizmin adım adım katlettiği insanlık,Kur’an ile haşrolmuş bir nesle hiç bu kadar ihtiyaç duymamış olmasına rağmen; umut bağlanan ümmet bu indirgeme ve değersizleştirme projelerinin malzemesi yapıldı.Her genç içerisinde bir Yusuf barındırır…Kur’an’da, bizlere gençliğe bir cevher olarak yaklaşmamız tavsiye edilmektedir. Hem de koskoca bir ‘Mısır’ı kurtaracak bir cevher... “Beri yandan, bir kervan geldi ve sucularını suya gönderdi; kovasını kuyuya sallamasıyla (gördüğü karşısında) bağırması bir oldu: ‘Â, ne kısmet! Bir çocuk bu!’ onu ticarî bir mal olarak satmak üzere yanlarında gizlediler;oysaki Allah ne yapacaklarını çok iyi biliyordu. Sonuçta onu düşük bir değere -sadece birkaç gümüş paraya- sattılar;zaten onlar ondan kurtulmak istiyorlardı.”  (Yusuf, 19-20) Ama değer bilmeyen kervan, Mısır’a sultan olacak, çok güzel ahlâka ve en iyi yönetim bilgisine sahip olacak Yusuf gibi bir cevheri birkaç dirheme sattı. “Ve onu satın alan Mısırlı adam karısına dedi ki: ‘Ona iyi bak! Bakarsın bize yararı dokunur; ya da onu evlat edinebiliriz.’” (Yusuf, 21)

                İşte fark burada. Allah, gençliğe ve eğitime yapılan yatırımın muazzam kazancını Hz. Yusuf üzerinden göstermektedir. Kuyudan bulunan kıymet bilmez tüccar tarafından üç beş dirheme satılan Yusuf, kadrini bilecek bir Aziz tarafından alınıyor.Sürecin sonunda en iyi iktisat ve yönetim bilgisine sahip Hz. Yusuf, Mısır’ın geleceğini tayin etmektedir.Aynı iman bağı ile râm olduğumuz kitabımız bize; “Sadece salih/sadık ve erdemli olmayı değil aynı zamanda salihlerin,sadıkların ve erdemlilerin yolunu sürdürmeyi/izlemeyi”de emreder. Unutulmaması gerekir ki, Akabe’de tıpkı bu inançla ve tüm varlığıyla, hakk’ı, sabr’ı ve merhamet’i paylaşmaktır.

Adres
: Şehit Abdullah Çavuş Mah. 66011 Sok. Akkoyun Sitesi No:1/A Onikişubat/Kahramanmaraş
Tel
: 0505 387 21 47
Faks
:
E-Mail
: bilgi@ekinder.org.tr
Copyright 2013 EKSENDE İNSAN DERNEĞİ KAHRAMANMARAŞ * Tümhakları Saklıdır.